ORDINACIJA GREY DENTAL JE UVELA DEŽURSTVO VIKENDOM I PRAZNICIMA

Ordinacija

Stomatološka ordinacija Grey dental osnovana je 1996. godine i kroz ordinaciju je do danas prošlo više hiljada pacijenata, a svake godine se obavi oko dve hiljade pregleda i intervencija. Sam proces rada i razvoja ordinacije se zasniva na timskom multidisciplinarnom pristupu u radu, neprekidnom tehnološkom i stručnom usavršavanju, unapređivanju organizacije rada i komunikacije sa pacijentima, pouzdanim saradnicima van ordinacije.
Prva poseta
Svaki pacijent ima pravo na pregled i preciznu analizu zdravlja svojih usta i zuba. Tom prilikom se izrađuje plan terapije koji je, kao i pregled besplatan.
Radno vreme
Radno vreme je svaki dan od 12h do 20h i dve subote u mesecu.
Zakazani termin
Termin se zakazuje telefonom ili lično bar 24h unapred.
Hitni slučajevi
Svakom pacijentu sa bolom, otokom…, ćemo pružiti hitnu medicinsku pomoć u bilo kom terminu i zakazati za dalje lečenje. 
Maloletnici
Plan terapije maloletnika mora biti odobren od strane roditelja. Za vreme prve posete je poželjno da pacijent dođe sa jednim od roditelja..
Cenovnik
prvi pregled, konsultacije i plan terapije su besplatni. Tom prilikom se izrađuje predračun potrebnih intervencija.
Timski rad
U ordinaciji je trenutno zaposleno dva lekara koji svojim stručnim znanjem pokrivaju sve oblasti u stomatologiji. U složenim slučajevima timski rad posebno dolazi do izražaja. Dobra komunikacija, razmena ideja i raspodela posla omogućava da svaki segment stomatološkog posla bude obavljen kvalitetno i u najkraćem roku. Ordinacija poseduje rtg digitalni aparat koji pacijentu pruža maksimalnu zaštitu umanjenjem rtg zračenja.