Grey Dental
Specijalistička stomatološka ordinacija 

Adresa:
Lovćenska 1,
21000 Novi Sad, Srbija,
Tel (+381) 21 422024
greydental@gmail.com
www.facebook.com/grey.dental