Born in Novi Sad, where she completed her schooling. Graduated Medical School in Novi Sad, department of dentistry, where she fulfilled her residence in 2003. She completed a few hundred hours of continuous medical education. Member of the Dental Chamber of Vojvodina and Medical Society of Vojvodina. She has been the owner of Grey Dental Clinic since 1996. Married with three children.

 

Rođen u Novom Sadu, gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj. Stomatološki fakultet završio sam u Beogradu. Inplantologijom sam počeo da se bavim 1987. godine na VMA u Beogradu u timu profesora dr Petra Škundruića.
1988. praksu sam sticao baveći se stomatologijom u privatnoj ordinaciji u Felklingenu - Nemačka.
1989. otvorio sam svoju samostalnu stomatološku ordinaciju u Novom Sadu. 1993. diplomu doktora stomatologije nostrifikovao sam u Atini gde sam takođe radio u jednom "pain centru" na Kalamakiju.
1996. god usavršavao sam se u oblasti inplantologije u Hajdelbergu - Nemačka, tip inplantata frialit IMZ twin plus. Nakon toga nastavio sam usavršavanje u Saarluisu u istoj oblasti.
2008. nakon što sam od strane Skupštine Grada Novog Sada imenovan na funkcju direktora "Apoteke Novi Sad" zatvorio sam svoju ordinaciju. Na toj funkciji ostao sam do juna 2012. nakon čega sam jedno vreme obavljao funkciju savetnika direktora.Od januara 2014. praksu obavljam u stomatološkoj ordinaciji Grey dental. Bavim se opštom stomatologijom, protetikom i inplantologijom uz praćenje i primenu svih najsavremenijih metoda i tehnika koje se primenjuju u stomatologiji u svetu. Oženjen sam i otac četiri sina.