Ortopedija vilica

  Ortopedija vilica (ortodoncija) je stomatološka grana koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti zuba, vilica i lica kod dece i odraslih. Naš cilj je da tokom terapije postignemo dobru funkciju oralnog sistema i idealan osmeh koji je usaglašen sa izgledom Vašeg lica!

  Ortodontska terapija podrazumeva upotrebu različitih pokretnih i fiksnih aparata koji proizvode blagu silu kojom se prirodni zubi postavljaju u bolji, željeni položaj, i to je zdrav način da se poboljša zdravlje Vaših zuba i dobije lepši, prirodniji osmeh.

  Osnovne prednosti ortodontske terapije su:

  ? korekcija nepravilnosti zagrižaja i uspostavljanje pravilne funkcije zuba i vilica
  ? stvaranje zdravog i lepog osmeha i harmonije lica
  ? prevencija povreda prominentnih (isturenih) zuba
  ? poboljšanje uslova za održavanje oralne higijene, čime se dugoročno zubi i 
  - usta mogu održavati zdravim
  ? zubi i vilice se kod krezubih pacijenata mogu pripremati za prihvatanje 
  - protetskih nadoknada i implantata, kako bi se produžila njihova funkcionalnost i dugotrajnost.

  Prateći naučna dostignuća, u prilici smo da ponudimo našim pacijentima najnovije sisteme ortodontskih aparata koji omogućavaju komfornu, bezbolnu i kraću terapiju I sto je najvaznije koji eliminisu potrebu za ekstrakcijom zdravih zuba.


  Vrste aparata:

  ? Pokretni pločasti aparati
  Sastoje se od akrilatne ploče i žičanih elemenata. Pacijent sam postavlja i skida aparat iz usta. Najčešće se nosi u uzrastu od 
  7-11 godine i često se nose kao priprema za kasniju terapiju funkcionalnim ili fiksnim aparatima.

  ? Funkcionalni aparati
  Koriste se za korekciju nepravilnog zagrižaja.
  Mogu biti:
  ? pokretni
  - pacijent ih sam postavlja i skida iz usta. Idealan je da se nosi u pubertetskom periodu rasta, ali se u nekim slučajevima koristi u uzrastu 6-9 godine. Nosi se sve vreme tokom dana i noći a skida se prilikom jela, na sportu i radi održavanja higijene. Često je potrebno nakon nošenja funkcionalnih aparata nastaviti dalju terapiju fiksnim aparatima kako bi se zubi pravilno uzglobili.
  ? fiksni
  - koriste se u kombinaciji sa fiksnim aparatima (bravicama) za korekciju nepravilnog zagrižaja i to najčešće u adolescentnom uzrastu, kao i kod odraslih pacijenata.

  ? Fiksni aparati
  Pomoću specijalnog lepka bravice se fiksiraju za zube tako da pacijent ne moze da skine aparat. Uobičajeno terapija traje od 9 meseci do 2 godine, a samo u retkim slučajevima kod izraženih nepravilnosti duže. Pomoću nove sofisticirane tehnologije stvorena je nova generacija fiksnih aparata koji su manje veličine, manje su uočljivi i smanjuju ukupnu dužinu terapije. Fiksne aparate razlikujemo prema materijalu od kog su napravljene:
  ? metalne bravice 
  - najčešće se koriste, naročito kod mlađih pacijenata Elastične gumice koje fiksiraju
  - žicu za bravice mogu biti različitih boja pa aparat može izgledati veselo i 
  - zanimljivo. Pacijent može sam birati boju gumica i na svakoj kontroli dobiti nov 
  - izgled!
  ? estetske bravice 
  - plastične (u boji zuba) ili keramičke (transparentne). Mnogi pacijenti žele da 
  - njihov aparat ne bude vidljiv na zubima, što im daje samopouzdanje da se 
  - osmehuju i dok su u terapiji!
  - estetski fiksni ortodontski aparat
  ? samoligirajuće bravice 
  - Visoko tehnološki unapređene metalne bravice koje smanjuju trenje i stvaraju 
  - blage sile. Sa ovim sistemom bravica:
  - terapija kraće traje 
  - komforna je za pacijenta, ređe se javlja bol u terapiji
  - smanjuje se potreba za vađenjem zuba
  - lakše je održavanje oralne higijene
  - kontrolni pregledi kraće traju
  - kontrole su potrebne na svaka 2-3 meseca.