Oralna hirurgija

U svakodnevnoj stomatološkoj praksi najčešće su sledeće intervencija. Kada se iscrpe mogućnosti konzervativne terapije kao jedino rešenje u cilju očuvanja zuba ostaje hirurška intervencija koja se zove apikotomija. Nekada je zahvat indikovan kao pretprotetska priprema za optimalniji prihvat proteza ili skraćivanje pripoja labijalnog i lingvalnog frenuluma. Ponekada je za uspešnu ortodontsku terapiji potrebno ukloniti fibrozni frenulum tzv. frenulektomija. Ako imate izraženu fobiju od oralnohirurških intervecija, određene intervencije moguće je uz analgosedaciju. Vađenje impaktiranog umnjaka je hirurška procedura i bitno se razlikuje od vađenja izniklih zuba. Postoperativne komplikacije su moguće.

Da bi se izbegle, potrebno je pridržavati se datih uputstava:
- Zarastanje rane je individualno i varijabilno kao i pojava bola. Pojava otoka je uobičajena i najizrazenija 48h po završetku intervencije.
- Susedni zubi mogu biti privremeno osetljivi.
- U uglu usana mogu nastati bolne pukotine zbog istezanja usana u toku operacije, upotrebiti neku mast za usne.
- Može se javiti blago povišena temperatura u prvih 24-48 sati.
- Ponekad na koži, u predelu operisanog zuba, pojavljuje se modrica.
- Mogu se javiti otežano otvaranje usta i teškoće pri žvakanju.
Ukoliko postoji produženo krvarenje, nemogućnost otvaranja usta, visoka temperatura kao i ekstremno veliki otok obavezno se javiti u ordinaciju.

Implanti

Implantologija je stomatološka disciplina bazirana na oralnoj hirurgiji i stomatološkoj protetici. Radi se o ugradnji posebnih zubnih zamena (implantata) izradjenih od titana. Implantati mogu znacajno da poboljsaju funkciju postojecih zuba ili u potpunosti da preuzmu njihovu ulogu. Preduslov ugradnje implantata su specijalsticki pregledi koje obavljamo u ordinaciji, kada se pristupa sanaciji. Usne supljine, uklanjanju svih naslaga i samoj ugradnji. Vazno je reci da je proces ugradnje implantata bezbolan.Vreme srastanja u gornjoj vilici traje 3 meseca,a u donjoj vilici 6 meseci.